28 C
Srilanka
Saturday, October 21, 2017
සිංදු කිය(ව)මු.

සිංදු කිය(ව)මු.

එ‍ක ‍ගී‍ත‍ය‍ක‍ට ‍අ‍ද‍හස්‍ ‍තේ‍රුම්‍ ‍ගො‍ඩාක්‍ ‍ති‍යෙන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍. ‍ස‍ම‍හ‍ර ‍වෙ‍ලා‍ව‍ට ‍ගී‍ත‍ය ‍ලි‍ය‍පු ‍කෙ‍න‍ාට ‍වැ‍ඩි‍ය ‍ත‍ව ‍කෙ‍නෙක්‍ ‍ඒ ‍ගී‍ත‍ය‍ට ‍තේ‍රු‍මක්‍ ‍දෙන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍ ,‍ක‍තා‍වක්‍ ‍කි‍යන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍ ‍..ඒ‍ක ‍ගී‍ත‍ය ‍ර‍ච‍නා ‍ක‍ර‍පු ‍කෙ‍නා ‍ඒ‍ක‍ට ‍දී‍පු ‍අර්ථ‍ය‍ටත්‍ ‍වැ‍ඩි‍ය ‍අර්ථ‍වත්‍ ‍වෙන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍ . මේ විචාර නෙවෙයි.. නිදහස් අදහස්.. තමන් විඳ ගත්ත දේ..

No posts to display