මුහුණේ රෝම ස්ථිරවම ඉවත් කරන වට්ටෝරුවක්

0
568

මැද පෙරදිග කාන්තාවන් දශක ගණනක සිට භාවිත කරන මුහුණේ රෝම ස්ථිරවම ඉවත් කරන වට්ටෝරුවක්.

ඔබට ඔබගේ මුහුණේ හා ශරීරයේ අනවශ්‍ය රෝම ස්ථිරවම ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් නිවසේදීත් සාදා ගත හැකි මෙම ස්වභාවික වට්ටෝරුව භාවිතා කරන්න.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

සියඹලා තේ හැදී 1 ක්

කඩල පිටි තේ හැදී 2 ක්

යෝගට් හෝ කිරි ස්වල්පයක්

අවශ්‍ය ස්ථාන වල රෝම වැඩුණු දිශාව අනුව මෙම මිශ්‍රණය අලේප කර එය වියළෙන තුරු විනාඩි 20ක් පමණ තබන්න. මද රස්නයක් ඇති ජලයේ පොගවා ගත් පිරිසිදු කපු රෙදි කැබැල්ලකින් හෝ බුරුසුවකින් එම ස්ථාන පිරිමදින්න. පසුව සෝදා හරින්න.

සතියකට 3-4 වරක් බැගින් මාසයක පමණ කාලයක් මෙම ප්‍රතිකාරය සිදු කරන්න. සෙමින් රෝම අවම වන අතර අවසානයේ ස්ථිර ලෙසම අතුරුදන් වේ.

LEAVE A REPLY