හදිසි ආපදා පුද්ගල මරණ 202 දක්වා ඉහළට

0
373

ගංවතුර නිසා හදිසි ආපදා පුද්ගල මරණ සංඛ්‍යාව මේ වනවිට 202ක් දක්වා ඉහළ ගොස් 96 දෙනෙකු අතුරුදන්ව සිටින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය දන්වා සිටී.

අවතැන්වූ මුළු සංඛ්‍යාව 629742ක්.

මියගිය පිරිස අතර පාසල් ළමුන් 44 දෙනෙකු සිටින බවද 8 ක් අතුරුදන් බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් අද ප‍්‍රකාශ කර ඇත.

LEAVE A REPLY