ෆේස් බුක් එකේ පුංචි ස්ටේටස් එකකින් අසරණවූවන්ට බත් පැකට් 2500 ක් එකතුවූ හැටි

0
224

ෆේස්බුක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩෙවිය ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන ජනමතය සැකසීමේ ප්‍රබල මාධ්‍යක් බවට පත් වූ බව මෑත කාලීන සිදුවීම් වලින් පෙනී ගියේය.  එයින් නොනැවතී පවතින ව්‍යසන සමයේ ප්‍රබලම මාධ්‍ය බවට පත් වූ බව පැය කිහිපයකට ඉහත දී සිදුකළ දැන්වීමකට මෙතරම් මිනිසුන් ප්‍රමාණයක් සංවේදී වීමම සාක්ෂ්‍ය සපයයි. මෙතරම් මිනිසුන් ප්‍රමාණයක් ෆේස්බුක් සමාජජාලය තුළින් සංවිධානගත වී තම වර්ගයා අවතැන් වූ දුෂ්කර මොහොතක සහනය සඳහා කැපවීම දෑසට කඳුළු නංවයි.

 

LEAVE A REPLY