ලොව සුන්දරම සියදිවි නසාගැනීම මේකලු.

0
172

1947 අවුරුද්දේ මැයි පලමුවැනිදා ඇමෙරිකාවේ Empire State ගොඩනැගිල්ලේ 86 තට්ටුවේ පිහිටි නිරීක්ෂණගාරයේ සිට තරුණියක් දිවි නසා ගැනීමට ඉන් පහලට පැන්නාය.

Evelyn McHale නම් 23 හැවිරිදි ඈ මරණයට පත් වූ ස්වරූපය දැක්වෙන ඡායාරූපය ප්‍රසිද්ධ එකකි.
Evelyn ගොඩනැගිල්ල පාමුළ නවතා තිබූ ලිමොසින් රථයක වහල මතට පතිත වූ අතර ඉන් පසු ඇගෙන් දිස්වූයේ ඇඳක ශාන්තව නිදාගන්නා ස්වරූපයකි.
ඈ පතිතවීමෙන් පසු කාරයේ වූ ඇඹරීම්,තැලීයාම් ඇඳ ඇතිරිල්ලක් මෙන් විය.

ඇගේ අනුවේදනීය ශාන්ත ස්වරූපය ඡායාරූපයට සාර්ථකව හසු කරගන්නේ Robert C.Wiles විසිනි. ඉන් පසු එය Issuse of Life සඟරාවේ පිටුවක් පුරා පලවිය. ඉන්පසු ලෝකය පුරාම එම ඡායාරූපය ජනප්‍රිය වූයේ ලොව සුන්දරම සියදිවි නසා ගැනීම ලෙසය.

උපුටාගැනීම

https://www.facebook.com/photo.php?

LEAVE A REPLY