පත්තිනි සළුවලත් ඇත් තුත්තිරි තිබුණා – ටිම්රාන් කීර්ති

0
511

නිමිත්ත
අම්මා වේසියක් නිසා ඇයට වැදීමට තමාට නොහැකි බැව් කී නංගී‍ට අයියා‍ගේ තරවටුව
—————————————————————————————-
පොඩ්ඩියෙ අම්මා අම්මාමයි තාම
වැරදුනේ අපි නිසයි ඇය වැරදිද කෝම
බක්මහේ කොවුල් බිත්තර පුපුරණ දාක
නංගියෙ අම්මගෙන් ඉල්ලනවද ගේම

තනේ කඩා විසිකර පත්තිනි වී නම්
අනේ හාමතේ අපි මැරිලා එහෙනම්
වනේ පාරවන්නේ වන ඵල විස වී නමි
නගේ දැන් යමං පඩිපුර ගිනි තියපං

‘සතා’ කියා ඉදහිටකදි ඇහුනාට
කතා හදන උන් සේරම බෝසත්ද
යකා වැහෙන්නට පෙර උඹෙ අයියාට
කතන්දර එපා ! වැදපන් අම්මාට

රංකද නැති දාට රන්කද වී පෙනිලා
ලොකු හාමදුරුවොත් අණකර බණ පද එව්වා
මුචලින්දගෙ ඇහේ නයි කදුලක් නැටුවා
අම්මා බණ කතාවක් බුදු මැදුරෙත් ලිවිවා

රත්වුණු යකඩ ලෝකුරු ගෑණුත් තැලුවා
මත්වුනු බඹරු ඉටිමල් පොකුරෙත් වැහුවා
ඇත්තට ලෝකෙ ගැන උඹ දන්නේ මොනවා
පත්තිනි සලු වලත් ඇත් තුත්තිරි තිබුණා
—————————————————-
ටිමිරාන් කීර්ති

උපුටාගැනීම- tps://www.facebook.com/upali.jayasinghe.

LEAVE A REPLY