සියලු තුවක්කු අත රැදි මිනිසුන් බය වෙති – උපාලි ජයසිංහ

0
124

කුඩා දරැවෝ මෙි ත්‍රස්තවාදියායැයිද මෙි හමුදා සෙබලායැයිද වෙන්කර හදුනාගැනීමට බොහෝවිට අසමත්ය ඔවුන් පොදුවෙි සියලු තුවක්කු අත රැදි මිනිසුන්ට බය වෙති බිත්තියට ඇලී බයෙන් බීරාන්තව සිටින මෙි කුඩා දැරිවිය සිය කාචයට හසු කරගත්තේ ප්‍රංශයේ ලා මොන්ඩෙි පුවත්පතේ ඡායාරෑප ශිල්පී Laurent Van විසිනි.ඔහු ඡායාරැපයට නම දී තිබුනේ ” අප්‍රසන්න මෝසුල් ”
යනුවෙනි .


මෙය ISIS වරැන්ගේ ග්‍රහනයේ තිබු ඉරාකයේ මෝසුල් නගරය ඉරාක හමුදාව මුදා ගැනීමෙි සටනකදී ගනු ලැබුවකි මෙි අවස්ථාවෙි ඉරාක හමුදාව සිටියේ ගෙන් ගෙට ‍වු සෝදිසි මෙහෙයුමකය
මෙම ඡායාරැපය General News, World press photo 2016 ඡායාරෑප උළෙලේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගනු ලැබීය

LEAVE A REPLY