ඔහුගේ ගෙල සිද යටලිය මැද එල්ලා මරලා පැණ ගියා – කැලුම් බණ්ඩාර විජේවර්ධන

0
153

මවගේ මහ රෑ සරාගී හඩ
අසනු නොහැකිව ලොකු පුතා

රෙදි කඩක් ගෙන දෙසවනේ බැද
මැරි මැරී උපදින නිසා

පුතේ උඹ වර මගේ විමණට
රාත්‍රියේ විත් මළ පියා

ඔහුගේ ගෙල සිද යටලිය මැද
එල්ලා මරලා පැණ ගියා

අහෝ මා පුත මියැදුනේ කිම
කියා අඩමින් පොලොවද විකා

පුතුගේ සුළු පිය උරහේ සැතපී
කන්තතට දුවමින් ගියා

මවු සෙනෙසේ මේ මහමෙරක් සේ
කියා දුටු උන් අඩ අඩා

මවට දුක් දුන් පුතුගේ සොහොනට
කෙළ පිඩක් ගසමින් ගියා

Kelum Bandara Wijewardena

LEAVE A REPLY