නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය හා නිදහස් අධ්‍යාපනය රැක ගනිමු

0
257
ගංවතුර, ඩෙංගු වසංගතය මේ සැම උවදුරකින්ම පැහැදිලි පණිවිඩයක් සමාජයට දී ඇත,,,,එනම් නිදහස් සෙඛ්‍ය සේවය හා නිදහස් අධ්‍යාපනය අප සමාජයට අත්‍යවශ්‍ය බවය,,,,, එක ඇදක රෝගීන් 3 නෙකු තබා ප්‍රතිකාර කිරීමට තරම් රජයේ රෝහල් පිරි පවතී,,ඔබලාට ඇසුනද එක පුද්ගලික රෝහලක්වත් එවන් තත්වයක්…නැත,, මෙමගින් අප හට දෙන පණිවිඩය නම් ලංකාවේ ජනයා තමන්ට මුදල් වියදම් කර සෙඛ්‍ය සේවා ලබා ගැනීමට තරම් හැකියාවක් නොමැති බවයි.
රජය බොරු තර්ක මගින් නිදහස් සෙඛ්‍ය සේවය හා නිදහස් අධ්‍යාපනය නැති කිරීමට කරුණු ඉදිරිපත් කරද ස්වභාධර්මය ඇත්ත තත්වය එනම් ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ සැබෑ ජිවන තත්වය වරින් වර පෙන්නුම් කරයි….. මේ මිනිසුන් නිදහස් සෙඛ්‍ය සේවය තිබිණු නිසා එක ඇදෙ තුන් දෙනක් හෝ සිටිමින් සුවපත් වීමේ ජිවත්යක් මරණයත් අතර සටනක සිටි…. මොහුන්ට මුදල් තිබේ නම් මෙසේ අපසුකම් මැද රජයේ රෝහල් වල සිටීද ?නැත….ඔහුන්ගේ අසරණ බවය මෙයට හේතු වී ඇත,,,
අතීත පරම්පරාවන් අප හට ලබා දුන් නිදහස් සෙඛ්‍ය සේවය හා නිදහස් අධ්‍යාපනය අප භුක්ති විද මතු පරපුරට එය නැති කිරීමට ඉඩ දිය හැකිද? නිදහස් සෙඛ්‍ය සේවය හා නිදහස් අධ්‍යාපනය අනාගත පරපුරට රැක දීම අපේ පරම්පරාවේ යුතුකමකි…. නොසේනම් අනාගතයේ ලංකාවේ මුදල් නොමැති කමින් පාසල් නොයමින් සමජයට පිළිලයක් විය හැකි පිරිස්ද ,,,රජය නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය කප්පාදු කර දැමු විට අනාගතයේ එක ඇදක රෝගීන් 6 ක් 7 දැමීමට සිදු වේ,,එසේ වූ විට මිනිසුන් පාරේ මිය යාමට ඉඩ ඇත…. ලංකාවේ සම්පත් බෙදී ගොස් ඇති ආකාරයට දුප්පතුන් විශල ප්‍රමණයක් සිටි රජයට නිදහස් සෙඛ්‍ය සේවය හා නිදහස් අධ්‍යාපනයන් ඉවත් විය නොහැක…. ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවය න් 90% වඩා සපයනුයේ රජය මගිනි,,,,එමගින් අදහස් වනුයේ එම පිරිසෙන් කිසිම දරුවෙකුට සයිටම් වැනි ආයතන හරහා දොස්තර වීමේ හැකියාවක් නොමැති බවයි…. ඔවුන්ගේ එකම පැතුම රජයේ වෛද්‍ය විද්‍යාලයි,,,,,, අපගේ පෙර පරම්පරාවන් අප හට උපතේදීම වටිනා දායාද 2 ක් ලබා දී ඇත,,,ඒවා නම් නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය හා නිදහස් අධ්‍යාපනය යි ..අප උපත්දේම එම නිදහස් සෙඛ්‍ය සේවය පහස ලබිමින් . මේ ලෝකයට එබිකම් කරමින් හඩමින් ඇතුළු වේ,,,,,එසේ උපතේදීම නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවා ලැබූ අප හට එය රැක ගැනීම අප සතු යුතු කමකි,,,,එය අනාගත පරපුරට රැක දීම නොකිරයි නම් එය කොතරම් කුහක දෙයක්ද? එමෙන්ම මේ ලෝකයෙන් නික්ම යාමේදී එනම් මරණයේදී මුදල් නොමැති කමින් අපගේ මෘත දේහය මුදල් නොමැති නම් ලබා ගත නොහැකි තත්වයකට පත් වීමකට ඉඩ දිය යුතුද ,,නැත නැත එම නිසා නිදහස් සෙඛ්‍ය සේවය හා නිදහස් අධ්‍යාපනය රැක ගනිමු …එය මතු පරපුරට ද දායාදයක් හැටියට ලබා දෙමු…..එය ඔබේ මගේ අනිවාර්ය කල යුතුම යුතුකමකි.. මේ සටනේ දැන් මව් සටන වී ඇති සයිටම් ජනසතු කරමු…..එයයි නිදහස් සෙඛ්‍ය සේවය හා නිදහස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් කල යුතුම කාර්යය,,,,,,,

LEAVE A REPLY