ගලා යන්නේ මස් යට උණු එකම ලෙය – තුසිත පතිරණ

0
187

ඉනු කදුළක පපුකැවුතක සෙනෙහෙ බව
පුතෙකුට මවක,කට විතරද මෙදිය යට
හංවඩු ගැසූ ඔපයෙන් ජාතික කුලය
ගලා යන්නේ මස් යට උණු එකම ලෙය

කදුළක උපත මහවිනිසුරු පට්ටමට
සේවය කරන උන් පාගා අඩියටම
දිවි රැකුණොත් තව අහවල් රෙද්දක්ද
මේ වගෙ උන් ලගට ඔබ දෙවියක් නොවෙද

ජාතිය උඩ දදා කෙළිනා නරුමන්ට
සෙනෙහස වේද පෙව් මව්කිරිවලට සම
මිනිසත්කමට ගරු බුහුමන් කරන රට
ජාතිය ජම්මේ අහවල් නම් ලබ්බට ද ?

– තුසිත පතිරණ

LEAVE A REPLY