කඳු පන්තියක රැස්වීමක්… – සුජීව හෙට්ටිතන්ත්‍රී

0
102

ඉවසන්න බැරිම තැන
පපුවේ කැක්කුම
මිට මොලෝ ගත්තේ නකල්ස් කඳු
කිරි දෙද්දි ඇකයේ
අම්මේක්ගේ පයෝදර
පිටපලු වලට ඉරා
කැන්ටර් වදකයෙක්
පෑගුවේ තේක්ක බිළිඳු

හැම තැනම මිනී කඳු
මැෂින් කියතක් බෙලි කපා ලඳු
ජාතියම වලලද්දි
බෝ ගස් වලට තියෙනවා
පැන් කල පිටින් නාන කැත පුරුදු

පොළොවට නොබැස
අතුරුදහන් වන්දි දෙන්නට
අහසක් පත්කරද්දී කේඩෑරි වැහි බිඳු
කඳු තට්ටයක ඉපල් කෙස් ගහක
එල්ලී මැරෙන්නට පෙර
හා කුණක් බදාගෙන ඉකිගහයි සඳු

මධ්‍ය කඳුකරයේ
රැස්වීමක් කැදෙව්වේ
තීරණය කරන්නට නාය යන කඳු
සප්ත කන්‍යාවෝ යෝජනා කලේ හඩා
අපිවද කෙලසූ නිසා
කටිටියක් වෙමු කියා ගිණි කඳු

-සුජීව හෙට්ටිතන්ත්‍රී-

LEAVE A REPLY