හොඳම ඡායාරැප 5 අතරට

0
123

එක්සත් රාඡධානියේ BBC වෙබි අඩවිය සතියේ හොදම ඡායාරැප 5 අතරට මෙම ඡායාරැපයද තෝරාගෙන තිබිණි
==================================================
මෙහි සිටින්නේ දකුණු කොරියාවෙි පුංචි දැරිවියකි. ඇය තම රටෙිත් උතුරැ කොරියාවෙිත් පවතින විරසකය අහෝසි වී දෙරටටම සාමය උදාවෙිවා යයි පීත්ත පටියක ලියා ඇගේ ගම හරහා දිවෙන උතුරැ , දකුණු කොරියානු දේශ සීමාවෙි ඉදිකර ඇති කමිබි වැටෙි එල්ලමින් සිටින්නීය . ඇගේ ගම පාඡුය. 1953 සිට කිලෝ මිටර් 250 ක් දක්වා දිගු දෙරටම බෙදා වෙන්කරන මෙි කමිබි වැටෙි දකුණු කොරියාවෙි පාඡු ගමිමානයට අයත් ප්‍ර‍දේශයේදී මෙවැනි ප්‍රර්ථනාවන් ලියා කමිබි වැටෙි එල්ලන ලද පීත්ත පටි දස දහස් ගණනකි .
=============================================

උපාලි ජයසිංහ

 

LEAVE A REPLY