අල්ලාහ් ඔබ කොහිද?

0
129

ඔවුහු කසිකබල් ඔරු පාරුවල නැගී චන්ඩ මුහුදේ පාවෙමින් තමන් වැද්දගන්නා මිනිසුන් ඇතැයි සිතනා ගොඩබිමි සොයති. එවැනි මිනිසුන් හමුවුනියැයි සිතා ඔවුනගේ දෙපාමුල වැද වැටෙති. එහෙත් මිනිසුන් ඔවුනට පහර දී නැවත මුහුදට තල්ලු කර දමති ! අල්ලාහ් ඔබ කොහිද? නබි නායකයාගේ උපත සමරන හඡ්ඡි උත්සවය අදය. එය සැමරිය යුත්තේ සවුදි කෝටිපතියන් පමණක්ද අල්ලාහ් ? රොහිංගියානුවෙනි යාඥාවෙන් උඹලාට ගත හැකි දෙයක් නැත . ගත හැක්කේ පා පහරවල් පමණි. අප කීමට දන්නේ එපමණය ඉතිරිය නුඹලාට අයත් කාර්යයකි !
=================================================

සටහන – උපාලි ජයසිංහ

LEAVE A REPLY