ප‍්‍රතිසන්ධානය Reconciliation චිත්‍ර දැක්ම

0
70

ප‍්‍රතිසන්ධානය, සංහිඳියාව, සමගි සන්ධානය:ඉතාම සංකීර්ණවූත් බරපතළ වූත්ජනපි‍්‍රයවූත්හාස්‍යජනව කවූත්මිත්‍යාවක්වූත්අවස්ථාවාදිවූත්ජුගුප්සාජනකවූත්දුඃඛාන්තයක්වූත්බඩගෝස්තරවාදින්ගේඅවියක්වූත්දේශපාලඥයින්ගේ පලිහක්වූත්විද්වතුන්ගේපැවැත්මවූත්පිඩිතයන්ගේසිහිනයක්වූත්සංඥාවකි.

යුද්ධය, අන්තවාදිහෝජාතිවාදිහෝ වර්ගවාදි හෝ ත‍්‍රස්තවාදිහෝගැටුමක් මර්දනය කිරිමටනැතහොත් ප‍්‍රතිසන්ධානගත කිරීමට ගත හැකිසරලමසහපහසුමකි‍්‍රයාදාමයයි.එහෙත්එකි ප‍්‍රතිසන්ධානගතකි‍්‍රයාදාමයෙන්පසුබිහිවන්නාවූසමාජවටපිටාවඉතාම සංකීර්ණ අර්බුද ගණනාවක්සහිත අඳුරුනිහඬ රංග භූමියකි.එය තවත්නිහඬ සීතල යුද්ධයකි.කිසිවක්නොපෙනේකිසිවක්නොහැෙඟ්නමුදුමෙමරංග භූමියදෙසදහසක්නෙත්යොමා ඇත. කෙලෙස කුමක්රඟදක්වනු ද යන්නඑයි පාත‍්‍රවර්ගයා ද නොදනිති.මෙවැනි සංකීර්ණ මෙන්මසරල පශ්චාත්යුධසමය තුළඉදිරිපත්කරනු ලබනදුඃඛාන්තයක්හෝසුඛාන්තයක්නොවඑයදුඃඛාන්තසුඛාන්තයක්බවපෙනේ.

ශී‍්‍ර ලාංකේය ජනවාර්ගික අර්බුදය අවසාන වී දශකයකටආසන්නවපවතී. එහි අඳුරු සෙවනැලි අදද සමස්ත ශී‍්‍ර ලාංකේය ජනතාව අත්විදුණුදැකිය හැකිය .සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම්සහවෙනත්සුළු ජාතීන්එකි අර්බුදයේ පැමිණිලිකරුවන්මෙන්මවිත්තිකරුවන්වූබැවින් වර්තමාන දේශපාලනසංස්ථාවනිරතුරුවඔවුන්ගේ ප‍්‍රතිසන්ධානකටයුතුවල නිරත වෙමින්පවතී.අධ්‍යාපනය,දේශපාලනය, නීතිය, ආර්ථීකය යනාදිවිවිධවුසමාජසංස්ථාඔස්සේඑකී කාර්යය සාධනයකරනුවස්නි්‍යායාත්මකසහප‍්‍රායෝගිකවකි‍්‍රයාකාරකම් ගණනාවක්දියත්වෙමින්පවතී.මෙරටපුරාදශක තුනකටආසන්නවපැවති ජනවාර්ගික අර්බුදය තුළ ප‍්‍රමුඛවඇස ගැටෙන චරිත  සහසංස්ථාවන්බොහෝය.සොල්දාදුවන්,ජනතාව,ආගමිකනායකයන්සහදේශපාලනඥායාඑයින්ප‍්‍රධානය.
වර්තමානය වනවිටමාදකින්නේමෙකීසිව්වැදැරුම් පාර්ශ්ව අතරපවතින්නාවූසංහිඳියාත්මක අර්බුදය නැතහොත් ගැටුමපශ්චාත්යුධසමයේසැබෑභූමිකාවනිරූපණයවනබවයි.එකි පාර්ශ්වයන්ගේ සමාජසැකැස්ම,සංස්කෘතිකවටපිටාව,ඇගැයුම්හා ප‍්‍රතිමාන,අභිප‍්‍රායන්,බලයපිළිබඳ සවිඥානකනොවීමඑකිසංහිඳියාකි‍්‍රයාවලිය තුළ ගැටුමක් නිර්මාණය වනුදැකියහැකිය.සංහිඳියාවක්නැතහොත් ප‍්‍රතිසන්ධානකාලයසහඅවකාශයත්සමඟනැවත ගැටුමක්කරා ගමන්කරනඅතරඑයහෙගල්ගේදයලෙක්තිකයහාසමානය.

කලාවසමාජයේසෙසුසමාජසංස්ථාවන්ගෙන්පෝෂණයවන ඒ තුළම ඇති වී නැති වී යන්නාවුසුවිශේෂීමනුෂ්‍යතත්වයකි.විටකසමාජසංස්ථාවන්ගේ ගැටුම්නිරාකරණයකිරීමේමෙවලමක්ලෙසත් ගැටුම්ඇතිකිරීමේඅවියක්ලෙසත්හැසිරෙනසහහසුරුවනමෙයඅපූර්ව වූ සෞන්දර්යාත්මක ශාක්‍යතාවන්ගෙන්පිරිපුන්ප‍්‍රකාශනයකි.

කලාවේප‍්‍රබල ශානරයක්වූදෘශ්‍යරූපයසමකාලීනභාවිතාව තුළපුළුල් භූමිකාවක්නිරුපණයකරනඅතරවිවිධවූඅවකාශ මත පඨිතයන්සහආඛ්‍යානයන්ගොඩනඟමින්ප‍්‍රබල ගැටුම්සහ ප‍්‍රතිසන්ධානකි‍්‍රයාදාමයේනිරත වෙමින්පවතී. සිතුවමහුදෙක්බිත්තියකහිස්අවකාශයක්පිරවීමඅභිබවාගොස්එයසමාජපුද්ගල ප‍්‍රකාශනයකපඨිතයන්බවටඅදවනවිටපත්ව ඇත.දෛනිකජීවිතයේභාවිත මෙවලම්සඳහා ලැබෙන අර්ථ පරයාගොස් සෞන්දර්යාත්මක හාප‍්‍රකාශනාත්මක ගුණයන්එකිවස්තුන්ටආරෝපණයවීමෙන්දෘශ්‍යකලාවේප‍්‍රකාශනපරාසයපුළුල්ව ඇත. තාර්කික වියුහයන් තුළගොඩනඟනරූපයට බහුඅර්ථ නිෂ්පත්තියක්ආරෝපණයකිරීමසමකාලීනදෘශ්‍යකලාවේනවමානයන්බැව්පෙනේ.

ධනවාදිවාමාංශිකයත්වාමාංශිකධනවාදයත්අතරඇතිවෙන්නාවූ ගැටුම තුළසමාජසංහිඳියාව වැළලියාමත්අවතැන්වීමත්හුදකලාවීමත්අපමේවනවිටත්අත්විඳිමින්සිටී. ආගම,නීතිය,අධ්‍යාපනය,දේශපාලනය, ආචාරධර්ම සහසංහිඳියාවඅතරනිබඳවදක්නට ලැබෙන ගැටුමනිරන්තරයෙන්සවිඥානකපුද්ගලයාගේමනෝභාවයන්උද්දීපනයකිරීමටත්ඒවාසමඟපොරබැදීමටත්ඒවාටසහභාගිවීමටමෙන්මප‍්‍රතික්ෂේපකිරීමටත්හැකිවහෝනොහැකිවනිබඳඅරගලයක නිරත වෙමින්සිටි. එකිඅරගලයේ දෘශ්‍යමය ප‍්‍රකාශනයක්ලෙස‘ප‍්‍රතිසන්ධානය’සිතුවම්කලා ප‍්‍රදර්ශනය හැඳින්වියහැකිය.කලාවනමැතිසමාජසංස්ථාවඅනන්‍යසමාජසංස්ථාසමඟකරනු ලබන ගනුදෙනුවත්එකී ගනුදෙනුවන්ගේවිවිධවූභුමිකාවන්ගේබහුවිධවූආඛ්‍යානයත්මෙම නිර්මාණ එකතුවේමුඛයප‍්‍රස්තුත වේ.

ආචාර්යඩබ්ලිව්. එම්. පී. සුදර්ශන බණ්ඩාර
ජේ්‍යෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
ලලිත කලාඅධ්‍යයනාංශය
ශාස්ත‍්‍රපිඨය
පේරාදෙණියවිශ්වවිද්‍යාලය

LEAVE A REPLY