ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා වෙළඳ ප්‍රදර්ශන 12 වන වරටත්!

0
257

12 වන වරටත් සංවිධානය කරන ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනය සැප්තැම්බර් මාසයේ දී පැවැත්වෙයි.

ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර දී මෙම ප්‍රදර්ශනය සැප්තැම්බර් 24 සහ 25 දිනවල පැවැත්වෙන බව ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

දෙරට අතර සංචාරක සහ වෙළෙඳ සබඳතා වැඩිදියුණු කරගැනීමේ අරමුණින් ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සහ ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරික සංගමය එක්ව එය සංවිධානය කරයි.

එම ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී වන ලෙස තානාපති කාර්යාලය මගින් තේ, ඇඟළුම්, කුළුබඩු, පොල්, මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ, ආහාර පාන, තෑගි භාණ්ඩ, අත්කම් භාණ්ඩ, ආයුර්වේද නිෂ්පාදන, බැංකු සේවා යන ක්ෂේත්‍රවලට සම්බන්ධ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට ඇරයුම් කර සිටියි.

ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට ඇමතීමෙන් හෝ එහි වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගත හැකිය.‍

LEAVE A REPLY