එය මුලු ලෝකයක් හිස නැමිය යුතු පවුල් එ්කකයකි. – උපාලි ජයසිංහ

0
84

=================================================
ගැහැණිය පිරිමියා හා සමතැන් ඉල්ලන්නේ ඇයි. ඊටත් එහා ගිය අගයක් ඔවුන් ඉල්ලා සිටිය යුතුය. මක් නිසාද ලෝකයේ බුද්ධිමය නිර්මාණයන් උදෙසා දෙවරක්ම නොබෙල් ත්‍යාගය දිනා ඇත්තේ පිරිමියෙක් නොව ගැහැනියකි.
එකී වාර්තාව අද වනවිටද කිසිදු පුද්ගලයෙකු බිද දමා නැත. එයද එකිනෙකට වෙනස් විද්‍යා විෂය ධාරාවන් දෙකක් උදෙසාය.මාරි කියුරේ නමි වු මෙි පෝලන්ත ගැහැණිය 1903 දී භෞතික විද්‍යාව සදහා නොබෙල් ත්‍යාගය දිනාගත් අතර රසායන විද්‍යාව සදහා 1911 දී නොබෙල් ත්‍යාගය දිනා ගත්තාය ඊට අමතරව මෙි ඡාත්‍යණ්තර ත්‍යාගයන් ඇගේ නම ඉදිරියේ විය
Davy Medal (1903)
Matteucci Medal (1904)
Elliott Cresson Medal (1909)
Albert Medal (1910)
Willard Gibbs Award (1921)
එපමණක්ද ඔවුන් නොබෙල් ත්‍යාගයන් ලද ලෝකයේ ප්‍රථම හා එකම අඹුසැමි යුවලය. ඇගේ සැමියා පියෙරි කියුරේ ද 1903 දී භෞතික විද්‍යාව උදෙසා නොබෙල් ත්‍යාගය දිනා ගත්තේය
ඔහු ඉදිරියේ තවත් ඡාත්‍යණ්තර ත්‍යාගයෝ සටහන්ව තිබිණි.
Davy Medal (1903)
Matteucci Medal (1904)
Elliott Cresson Medal (1909)
එය ලෝකයා හිස නැමිය යුතු පවුලක් වන්නේ ඔවුනගේ දියණියක් ඉදිරියේද නොබෙල් ත්‍යාගයක් සටහන්ව ඇති බැවිණි.ඒ කියුරේ පවුලේ වැඩිමල් දියනිය වන අයිරින් ඡොලියටි ඉදිරියේය. ඇයට 1935 දී රසායන විද්‍යව උදෙසා කල මෙහෙයට නොබෙල් ත්‍යාගය හිමිවිි තිබිණි.

මොනතරමි ශ්‍රේෂ්ඨ පවුලක්ද මාරි කියුරි පවුල ! ඉතිං ලෝකය ඔවුනට හිස නැමිය යුතු නැද්ද ?

LEAVE A REPLY