ලෝකෙ උසම සහ දිගම වීදුරු පාලම. – උපාලි ජයසිංහ

0
60

මෙික තමයි ලෝකෙ තියෙන උසම සහ දිගම වීදුරැවලින් නිර්මාණය කරන ලද එකම පාලම. ඒක තියෙන්නෙ චීනයෙ. චීනෙ Zhangjiajie Grand Canyon කියන දර්ශනීය කදුවැටි 3 ක් සහ මනරමි ගංගාවක් ගලා බසින නිමිනයේ .එය මොනතරමි මනස්කාන්ත ද කියනවනමි AVATER කියන සිනමා සිත්තමෙි පසුතලය සදහා භාවිතා කලේ මෙි නිමින භුමියයි. මෙි වීදුරැ පාලම දිගින් අඩි 1180 යි . ඒක අඩි 800 ක් උඩින් තමයි එල්ලල තියෙන්නෙ කදු පංති දෙකක් ගැඹුරට විදල දැවැන්ත කුලුනු දෙකක. මෙික ප්‍රථම වතාවට විවෘත කරනකොට 2016 සැප්තැමිබර් මාසෙ දවසක පාලම වීදුරැ නිසා සංචාරකයො බය වුනා මෙික උඩින් යන්න පස්සෙ පාලම නිර්මානකරැවො පාලම උඩින් මොටර් රථයක් පදවාගෙන ගියා. ඊට පස්සෙ කමිකරැවො දැවැන්ත කුලු ගෙඩි වලින් මෙි වීදුරැවලට පහර දුන්නා. නමුත් කිසිවක් සිදුවුනේ නෑ


දැන් මෙික සංචාරකයන් අතර හරි ඡනප්‍රිය ස්ථානයක් වරකට පාලම මතින් යන්න ඉඩ දෙන්නෙ දිනකට මිනිස්සු 800 කට පමණයි.නමුත් ඒ වගේ දහගුනයක් පමණ දිනකට ඉල්ලීම තියෙන නිසා එය නරඹනවනමි කලින් ප්‍ර වෙිශ පත්‍ර ලබා ගන්න ඔන.ගොඩාක් මංගල ඡායාරෑප ගන්න එනවයි කියන ස්ථානයක් වෙලා දැන් මෙික. නමුත් මෙික නිර්මාණය කරන්නෙ චීන නිර්මාණ කරැවන් විසින් නෙවි. ඒක නිර්මාණය කරන්නෙ Haim Dotan. කියන ඊශ්‍රායල් ගෘහනිර්මාණ හා වාස්තු විද්‍යඥායා විසින්.
===============================================

LEAVE A REPLY