එන්න හිතෙනවා කාටත් රහසෙම.. – දුලංජලී නිරෝෂා වික්‍රමසූරිය

0
31

පාලුව හද දවන මොහොතක
කදුලු නෙතු අග දිලෙන හවසක
ඔබ හොයාගෙන ඉන්න තැනකට
එන්න හිතෙනවා කාටත් රහසෙම..

 

මතක අමතක උනත් මොහොතක
ඔබයි මට ඇති එකම සැනසුම
දරාගන්නට සුසුම් කන්දම
අනේ මට ඇති ඔය සෙනේ බැල්මම..

හඩා හඩා හිත දවන සුසුමක
හැරි හැරි නෙතු ගැටෙන ඔය රුව
මටම හිමිකම් කියන දවසක
උහුල ගන්නට බැරිවේවි සතුටට..

නොගැටුනත් රුව හැම මොහොතක
හිතේ සක්මන් කරයි මතකෙම
කාටවත් නැති තරමටම හිත
පෙම්කරයි රත්තරන් නුබටම..

Dulanjalee Nirosha Wickramasuriya

LEAVE A REPLY