– ඉස්පිරිතාලය…! -අෂිරු දියුණක සේනාධීර

0
159

නොමිලේ බෙහෙත්ටික
සාත්තුව සත්කාරය
නොමදව නොමසුරුව…
ඉඳ හිට මැරුණු
මිනිහෙකුට
මිණී පෙට්ටිය විතරක්
එදා රෝහල ඉදිරිපිට
මල් ශාලාවේ විය…

මෙදා රොහල,
වටකර ෆාමසි…
ලෙඩුන්ට අඩුම කුඩුමද,
හැමදේම,
රෝහල ඉදිරිපිට…
මුදලට විකිනෙන
අපූරුව…
මිණී පෙට්ටි කඩ
දෙක තුන…
ආ….ඒ මදිවට
ගෙවන රෝහල්
රෝහලට කිට්ටුව
කිරුළු පලඳින
වඦබෙන ලස්සන…

රටක කරුමෙට…!
දොස්තර කෙනෙක්
ඇහැට නොගැටී,
බෙහෙත් පෙත්තත්
කඩෙන් මුදලට
අණකර ගන්න හරවන
දුප්පත් මිනිහගේ
රෝහල…
ලෙඩුන්
බිමත් නිදියන
ලැගුම්හලක්
පමණක්ම වූ
අරුමය…!

~ ආශු ~

LEAVE A REPLY