ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාස සැමරුම් සිනමා උලෙළ ඔක්. 20 – 24 දක්වා

0
673

සිනමා විල කැළඹූ මහා ගාන්ධර්වයානන් වූ ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ගේ සංගීත  නිර්මාණ ඇතුළත් සිනමා උළෙලක් ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා ‘තරංගනී’ සිනමා ශාලාවේ තිරගතවීමට නියමිතියි. මෙම චිත්‍රපට උළෙල ඔක්තොම්බර් 20 සිට 24 දක්වා  සවස 2.30 සහ 6. 30 පැවැත්වේ.

ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ගේ නව වෙනි ගුණානුස්මරණය වෙනුවෙන් ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව, කේමදාස පදනම, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සංස්කෘතික ඒකකය එක්ව සංවිධානය කරන මෙම චිත්‍රපට උළෙලට ‘ඇතුල්වීම නොමිලේ’ වන අතර  එක් එක් දිනට තිරගත වන චිත්‍රපට මෙසේය.

20-6.30 – 35 mm   – ගොළු හදවත.
21 – 2.30 -35 mm  – වාසනා
21 – 6.30 – 35 mm – නිධානය
22- 2.30 – 35 mm  – ලොකුම හිනාව
22 – 6.30 – 35 mm – සිරි මැදුර
23 – 6.30 – 35 mm – බඹරු ඇවිත්
24 – 6.30 – Digital පිටපතේ මංගල දැක්ම – හංසවිලක්

 

LEAVE A REPLY