වරු ගනන් කඩපලේ විට හැපුවා නන්දා-ඉරේෂා මධුවන්ති- 

0
266

විශාකා සමිතියේ මුලසුනේ රන්දා
පන්සලේ සිල් නඩේ පණ පෙවූ නන්දා
සමනොලේ මහ කන්ද තුන් සරණෙ බන්දා
බකල කකුලට බරව සිරිපතුල වැන්දා

හැට්ටකොණ සෙවිල්ලෙන් පිං පඩිය හංගා
නොයිඳුලේ මහලු වුණ වියළි තන් රැක්කා
ගං ගොඩේ හැම ගේම ඇස් දෙකේ රන්දා
වරු ගනන් කඩපලේ විට හැපුවා නන්දා

පිංකමේ මරණ ගේ මුල් පෙලේ ඉන්දා
ගමම ගුරුහරුකමට තියා ගත් හින්දා
මිනිය උස්සන විටදි පපු කැවුතු පැළිලා
ගෙදර උන් වැටෙන තුරු කවි කිව්වා උන්දා

අංසබාගෙට හුස්ම පුද දුන්නු හින්දා
ගමේ අහසත් හැඬුවා මිය ගියෙන් පෝ දා
නිහඬ හැන්දෑවකදි සොහොනටම කැන්දා
ගියත් කවියක හඬක් ඇහුණෙ නෑ නන්දා…

-ඉරේෂා මධුවන්ති-

LEAVE A REPLY