ඇත්තම ආදරේ – චන්න කරුණාරත්න

0
68

ඉතින් ඔය අවස්ථාවෙදි දරුවව හදාගත්ත දරුවට ඇත්තටම ආදරේ නිසා හැබෑම දරු කැක්කුම තියෙන කිරි අම්ම දරුවට හානියක් වෙයි කියල දරුවව අදින්න බෑ කියල අයින් වෙද්දි, දරුව බලෙන් අයිති කරගන්න හදන නපුරු කාන්තාව එක පයින්ම ඉදිරිපත් වෙනව දරුවගෙ අයිතිය ලබාගන්න දරුවව කඹ අදින්න.

ඉතින් සමහර තීරණාත්මක ප්‍රශ්ණ වලදි සටන් වැදී සිටින පාර්ශ්ව ක්‍රියා කරන්නෙත් දරුව මරල හරි තමන්ට අවශ්‍ය දේ කරගන්න මිසක් යහපත් චේතනාවෙන් නම් නෙවෙයි. කිසියම් පාර්ශ්වයක් පිළිබඳව මානුෂික හැඟීමකින් තොරව තම අරමුණ ජයගැනීමට උත්සාහ දරන මිනිසුන්ගෙන් සහ එවැනි සමූහයන්ගෙන් මිනිස් සoහතියට වන සෙතක් නම් නැත.

LEAVE A REPLY