ප්‍රේමය ද?- ඉරේෂා මධුවන්ති

0
148

නෙතින් නෙත මුණ ගැහුනු ඇසිල්ලක
තරු ඇසක දිළිහුනේ ප්‍රේමයද
උණුහුම්ම හාදුවක කෙළවරක
ලවන් පෙති තෙත් කළේ ප්‍රේමයද

කිටි කිටියෙ තුරුළු වුන පපුතුරෙක
නොනැවතී රඟ දුන්නෙ ප්‍රේමයද
රෝමාන්තික රැයක සඳවතට
නෙතට රත ගෙන දුන්නෙ ප්‍රේමයද

සීතලම කඳුළකට දියවෙලා
තිබෙන හැම අංශුවම ප්‍රේමයද
පාලු සොහොනක පිපුණු මිනී මල්
සුවඳකට මුහුවුනෙත් ප්‍රේමයද
-ඉරේෂා මධුවන්ති-
2016/10/30

LEAVE A REPLY