-ඔය රෙද්දෙන් බැස පලයං මොනාලිසා- බේබදු කුමාර

0
552

පිටදුන් පොප්ලර් රෙද්දක
කැලැත්තුනු දියසායම් රොත්තක
නහරයෙන් නහරය ඉලිප්පුන
හැඟීමක් කරන්නේ,කෝම විස්තර..

 

හිනාවැල් පිපිච්චී
හතර අත පැතිරිච්චී
පැනයකින් පපුව බරවෙච්චී
පණ තියනවා නේද,ඩාවින්චී..

ඉරේ මහ ගිනි රස්නේ දැනුනද
හීතලට පිච්චුනේ.. නැතුවද
රාමුකල හීනයක් අස්සක
හිනාවෙන්නේ කෝම ඔච්චර..

හිත්පිත් නැති ඇස් එක්කලා හිනාවෙලා
අඬන්න හිතුනොත් ලෝකෙට වහන්වෙලා
නාඬි වැටුන දවසක හිත බිමින් තියා

“ඔය රෙද්දෙන් බැස පලයන් මොනාලිසා..”

බේබදු කුමාර නැවත නැවතත්

LEAVE A REPLY