අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක වෙළඳ භාණ්ඩ බදු මිල අඩු කෙරෙයි

0
59

අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක වෙළඳ භාණ්ඩ බදු මිල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අඩු කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

  • අර්තාපල් හා ලොකු ලූණු කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 39කින්

  • හාල්මැස්සන් කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 10 කින්

  • පරිප්පු කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 12 කින්

  • කරවල කිලොවක් සඳහා රුපියල් 50කින්

  • පොල් තෙල් හා එළවළු තෙල් සඳහා රුපියල් 25කින්

LEAVE A REPLY