ගාලු මුහුදේ ටොනාඩෝවක්

0
38

ඊයේ සන්ධ්‍යා කාලයේ ගාල්ල, මාගාල්ල, උනවුටන මුහුදෙහි ටෝනාඩෝ තත්වයක් වාර්තා වී ඇති බව වාර්තාකරුවන් ප්‍රකාශ කර තිබේ. පුනීලයක් බඳු වූ වේගයෙන් කැරකෙන සුළං ප්‍රවාහයක් මුහුඳ මැදින් ඊයේ (08)පස්වරු 7ට පමණ දැකගත හැකිවී තිබේ.


මෙම අවස්ථාව සියැසින් දැකගැනීම සඳහා ප්‍රදේශවාසීන්ද මෙම ස්ථානයට
රැස්ව ඇත. මිනිත්තු 5 ක පමණ කාලයක් මෙය පැවත ඇත.

කුණාටුවක් ඇතිවිය හැකි යයි බියවී ධීවර කටයුතු නවතා ගොඩබිමට පැමිණ තිබුණි.

 

LEAVE A REPLY