අයවැයෙන් වාහන මිල අඩු වෙන හැටි

0
37

ඊයේ පැවති 2018 අයවැය බදු යෝජනාවලින් පසු වාහනවල මිල ගණන් වෙනස්වීම සම්බන්ධයෙන් බොහෝ අයගේ අවධානය යොමු විය

මෙවර අයවැයේදී දැනට පවතින වසර 7 ක් තුළ ගෙවනු ලබන සුඛෝපභෝගී වාහන බද්ද වෙනුවට එකවර ගෙවනු ලබන සුඛෝපභෝගී වාහන බද්ද හඳුන්වා තිබේ.
ඒ අනුව බදු අගයයන් පහත පරිදි වනු ඇත.

 

LEAVE A REPLY