-දුටු සතුටු- බේබදු කුමාර

0
658

කළුපාට ඉහ දැක්කම ඇහි බෝල
නැටුවා
බොරපාට ගත දැක්කම කටින් කෙල හැලුනා 
විනිවිඳින පපුතුරේ මහා ගිනි
නිවුනා
හැංගිච්ච රසදිව,හිත බදාගෙන
ඇඬුවා..

“පොඩ්ඩක් පෙන්නන්ඩ නෝනේ හරියට බලාගන්ඩ බැරිවුනා..”

හිඟන වේසිගේ බල්ලා තොට දරුවෝ නැද්ද
කියාපිය මීට කලින් ගෑනියක් දැකලා නැද්ද
තූ…. නෙදකිං,
මේකුන්ට දෙයියනේ..!හෙනගහන්
නැද්ද..

මහ පාර මයෙ අම්මා,ඒකිට
බනින්ඩෙපා
ගෑනුනම් හිටියා,ඕවා ගැන
අහන්ඩෙපා
දරුවෝ කොහෙද නෝනා හිත තලන්ඩෙපා
අනේ දෙයියනේ..!මට තරම්,කාටත් හෙන ගහන්ඩෙපා…

කුපාඩි බල්ලා මම කවුද කියලා තෝ දන්නවද
වනචර කතා කියලා තව කට
ගහනවද
ආච්චිට හාල් ගරන්ට,
කියපං ආයි ගෑනු දිහා බලනවද…

නෝනේ ඒ කතාවටනම්
පපුව පැලුනා
බලන්නැතුව කෝමද
වතුරෙ දිව ගිලුනා
ගහන්ඩ එපා අප්පා ඕම,

සත්තයි!

“උඹෙ සරුවාංගෙම
පාං ගෙඩියට වැහුණා….”

බේබදු කුමාර

LEAVE A REPLY