කාන්තාවන්ට පියයුරු පිළිකා ඇතිවීමට හේතුව කුමක්ද.?

0
455

ශ්‍රි ලංකාවේ කාන්තාවන් අතර බහුලව වර්තා වන පිළිකාව වනුයේ පියයුරු පිළිකාවයි. 2010 වසරේ පිළිකා රෝග අවෙක්ෂණ දත්ත වලට අනුව පියයුරු පිළිකාව කාන්තාවන් අතර වාර්තා වූ සියලු පිලිකා වලින් 27%ක ප්‍රමාණයක් ගනී. දල වශයෙන් වසරකට අළුතෙන් පියයුරු පිළිකා රෝගීන් 2500ක ප්‍රමාණයක් හදුනා ගන්නා අතර පසුගිය වසර 25ක කාලය තුල අළුතෙන් හදුනා ගත් පියයුරු පිළිකා රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව ක්‍රමක් ක්‍රමයෙන් වැඩි විමක් පෙන්නුම් කෙරේ. (පිළිකා රෝග අවෙක්ෂණ දක්ත 2010). පියයුරු පිළිකාව කලින් හදුනාගෙන මුලික අවස්ථාවේ ප්‍රතිකාර කිරිමෙන් පිළිකාව නැවත මතු නොවි වසර පහක ආයු කාලය සම්පුර්ණ කල හැකි රෝගීන් සංඛ්‍යාව වෙනත් පිළිකා සමග සංසන්දනය කිරීමේදී ඉතා ඉහළ අගයක් ගනී. එමෙන්ම පියයුරු පිළිකාව මුල් අවස්ථාවේ හදුනා ගෙන ප්‍රතිකාර සදහා යොමු විමෙන් සම්පුර්ණ පියයුරම ඉවත් නොකර වඩාත් සරල වූ ශල්‍යකර්ම ක්‍රම මගින් පිළිකාව පමණක් ඉවත් කොට වඩාත් ගුණාත්මක ජිවිතයක් ගත කිරිමට හැකියාවක්ද ලැබේ.

කාන්තාවන්ට පියයුරු පිළිකා ඇතිවීමට හේතුව.? ( සෑදීමේ අදානම)

#පියයුරු පිළිකා සදහා පවුල් ඉතිහාසයක් ඇති කාන්තාවක් විම. 

#ඩිම්බකෝෂ පිළිකා සදහා පවුල් ඉතිහාසයක් ඇති කාන්වතාවක් විම.

#පියයුරේ අනෙකුත් රෝග පිළිබද පෙර ඉතිහාසයක් ඇති කාන්තාවක් විම.

#ආර්තව චක්‍රය වැඩි වාර ගණනකට භාජනය වූ කාන්තාවක් විම.
1) අවුරුදු 11ට පෙර ඔසප් වීම අරම්බ වූ සහ/ හෝ 
2)අවුරුදු 55ට පසුව වුවත් අර්තාවය නතර නොවූ කාන්තාවන්

#දරුවන් නොමැති කාන්තාවක් විම.

#මවු කිරි ලබා නොදුන් කාන්තවක් විම.

#හෝමෝන ප්‍රතිස්ථාපන ප්‍රතිකාර දිගුකාලීනව ලබාගන්නා කාන්තාවක් විම.
(පියයුරු පිළිකා පිළිබද පවුල් ඉතිහාසයක් ඇති කාන්තාවන් හෝමෝන ප්‍රතිස්ථාපන ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමෙන් වැලකී සිටිය යුතුය.)

#මිට අමතරව අයහපත්/වැරදි ජිවන රටා ද පියයුරු පිළිකා සදහා අවදානම වැඩි කරයි.
1)අධික මේද සහිත ආහාර අනුභව කිරීම 
2)එළවළු, පළතුරු අනුභවය අඩුවිම 
3)ශාරීරික ව්‍යායාම අඩුවිම 
4)ස්ථුල බව (විශේෂයෙන් ආර්තවහරණයට පසු ස්ථුල වූ කාන්තාවන්)
5)මත්පැන් පානයට ඇබ්බැහිවිම 
6)දුම්පානයට ඇබ්බැහිවිම

ඉහත සියලු කරුණු ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහනේ තොරතුරු මගින් උපුටා ගන්නා ලදි.

– S .සඳරුවන්

LEAVE A REPLY