ස්ත්‍රී පුරුෂ සමතාවය; රටවල් 144කින් ලංකාවට 109 වන තැනට

0
307

ස්ත්‍රී පුරුෂ වෙනස අනුව (සමාජයේ ලිංග භේදය) මුහුණ දෙන සම අසමතාව සලකා බැලීම සදහා, රටවල් 144ක් මුලික කරගෙන සිදු කරණ ලද සමීක්‍ෂනයකදී ලංකාවට 109 වන ස්ථානය හිමිව තිබේ. ඒ ගියවසරට වඩා ස්ථාන 09ක් පහතට ඇදවැටිමක් බවයි සදහන් වන්නේ.

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමතාවය මැනීම සදහා ප්‍රධාන දර්ශක 04ක් භාවිතා කරනු ලැබේ. ඒ අනුව ආර්ථික සහභාගිත්වය සදහා ඇති අවස්ථාවන්, අධ්‍යාපන මට්ටම, සෞඛ්‍ය පැවැත්ම සහ දේශපාලන බල ගැන්වීම යන අංග සලකා බලනු ලැබේ. ඒ අනුව ලකුණු 98.6%ක් හිමි කරගනිමින් සෞඛ්‍ය දර්ශකය අනුව ලංකාව පළමු පෙලට පැමිණ තිබේන නමුත් පිළිවෙලින් ආර්ථික දර්ශකයෙන් 54%ක් ලබාගෙන 123ද ලංකාවේ දුර්වලම කාන්තා නියෝජනය ඇති දේශපාලන දර්ශකයෙන් ලකුණු 19%ක් ලබාගෙන 65 වන ස්ථානයද ලබාගෙන ඇත. අධ්‍යාපන දර්ශකයෙන් ලකුණු 98% ක් හිමි කර ගනු ලැබුවද හිමිව තිබෙන්නේ 123වන ස්ථානයයි. කෙසේ නමුත් මේ සියලුම දර්ශක අනුව සලකා බැලීමේදී ලංකාවට 109වන ස්ථානය හිමිව තිබේ. ලංකාව තුල ඇති ප්‍රශ්නය වන්නේ දැනට ලංකාවේ කාන්තාවන් අත්පත්කරගෙන තිබෙන අධ්‍යාපන පරිවර්තනය ආර්ථික අතින් ස්වාධින වීමට සහ දේශපාලන අතින් බලසම්පන්න වීමට හැකියාව ලැබී නැත්තේ කුමක් නිසාද යන්නයි.

S. සඳරුවන්

LEAVE A REPLY