අ.පො. ස (සා/පෙළ) සිසුන් සදහා හැදුනුම්පත් ලබාදීමේ විශේෂ එක් දින සේවාවක්

0
47

2017 වසරේ අ.පො. ස (සා/පෙළ) විභාගයට පෙනීසිටීමට නියමිත, මෙතෙක් හදුනුපත් ලබා නොමැති පාසල් සිසුන් සදහා හැදුනුම්පත් කඩිනමින් ලබා දීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් 2017.11.25 (සෙනසුරාදා ) පෙරවරු 8.30 සිට 4.30 දක්වා බත්තරමුල්ල සුහුරුපයේ පිහිටි පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේදී පැවැත් වේ. එක්දින සේවා ගාස්තුව වශයෙන් රු1000ක් අයකරන අතර, එදිනට පාසල් ඉල්ලුම් කරුවන් පැමිණීම අනිවාර්ය නොවන අතර ඔහුගේ හෝ ඇයගේ දෙමාපියන් හෝ ඥාතිත්වය තහවුරු කල හැකි වෙනත් පුද්ගලයකු එම ඥාතිත්වය තහවුරු කරමින් ග්‍රාම නිලධාරී විසින් සහතික කර ලබා දෙන බලය පැවරීමේ ලිපියක් රැගෙන පැමිණීම ප්‍රමාණවත් බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

LEAVE A REPLY