නාමයෝජනා කැඳවීමේ නිවේදන අද නිකුත් කෙරේ.

0
29

පළාත් පාලන ආයතන 93ක් සඳහා නාමයෝජනා කැඳවීමේ නිවේදන අද නිකුත් කරන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

එම නිවේදන ලිඛිතව අද තේරීම් භාර නිලධාරින්ට සහ සහකාර තේරීම් භාර නිළධාරින්ට යොමු කරන බව අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් එම්.එම් මොහොමඩ් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව අදාල ආයතන සඳහා දේශපාලන පක්ෂ සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම්වලින් ඇප තැන්පතු ලබා ගැනිම සහ නාමයේජනා භාරගැනිම දින 14කට පසු  සිදු කිරිමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY