පසන්ට.., – සුමිත් චාමින්ද

0
78

ජීවිතේ අරුත මාකට් එකේ ඇත
ඒ වගේ නරුම දිවියක් පලක් වෙධ
කාටවත් උඹේ හඬ ඇහුනෙවත් නැත 
ඒ නිසා නොවෙද නොකියම ගියේ උඹ

කාරණේ ගෙයක් පවුලක් හදාගෙන
වීරයෙක් වගේ ඉන්නෙක කියාගෙන
දාර ටෝක් දෙන දහසක් දෙනා මැද
මාර තනිකමක් නොදැනී තියේවිද

පාට වෙළඳ දැන්වීමක වහන් උන
ජීවිතේ අඳුර විනිවිද බැලූ නෙත
හීනයක් තියේ කව්රුත් හිනාවෙන
සීතලේ ලියූ උණුසුම් කතාවක

පාඩුවේ ඔහේ ඔලොගුව කරින් ගෙන
වීදියේ මිනිස්කම් ගැන කතා කළ
මීවිතේ ගිලී කවියක් අරන් එන
ඒ වගේ මතක ශ්‍රී පාලියෙත් ඇත

පාළුවේ වෙලී ඇමිණූ පෙදෙන් පෙද
යාලුවේ අපේ හදවත් පුරා ඇත
ජීවිතේ වෙනස් අරුතක් පසක් කළ
ආදරේ හිතෙන මිනිහෙක් පසන් උඹ

-සුමිත් චාමින්ද

LEAVE A REPLY