අද සහ එදා – වින්ද්‍යා ඉෂානි

0
83

අද කොච්චර ලයික් බට්න් ප්‍රෙස් වුණත්..
එදාට ප්‍රෙස් වෙන්නෙ කරන්ට් එකෙන් පුච්චන බට්න් එක විතරයි ….

දැන් කොච්චර ශෙයාස් ලැබුණත්
එදාට ශෙයා වෙන්නෙ උසම උස චිමිනියක් තියන පෝරණුව අස්සට විතරයි …

අද කොච්චර කමෙන්ට් වැටුණත්
එදාට වැටෙන්නෙ ඇලුමිනියම් තහඩුවක් උඩට විතරයි

අද කී දෙනෙක්ව ටැග් කරත්…
එදාට කකුලට වැටෙන්නෙ මේ ටැග් එක විතරයි ….

-ඉශුවා-

LEAVE A REPLY