මහා කලුගල් – උනත් මේ හිත  දැනෙනවා මට උඹේ ඔය තෙත – රිද්ම හේවාවිතාරණ 

0
16

ඊයෙ වාගෙම -බිම බලාගෙන
අදත් ආවද – දුක කියාගෙන
ඉතිං එහෙනම් – ලඟින් ඉඳගෙන
හොඳට අඬපං – තුරුළු වීගෙන …

තැනින් තැන ඔය – අයාලේ යන
එක උගේ හැටි – සල්ලාල කම
මහා ගස්වල – මුදුනෙ දලු කොල
එක්ක මුකුළුව , නැහැදිච්ච කම …

කියා දෙන්නට – හොඳ නරක ගැන
අම්ම අප්පෙක් – ලඟක නැතිකම
ගෑණු තැත තැන අහසෙ හරියට
බොට වඩා සුදු – වළාකුළු තව …

මහා කලුගල් – උනත් මේ හිත
දැනෙනවා මට උඹේ ඔය තෙත
ඔය වගෙ තව වෙච්ච උන් බඩ
ඇඬුව මං ලඟ තවත් හරියට …

මගෙත් නෑනෙ .. හොඳක් එච්චර
නවත්තල මං බජනෙ කොච්චර
කලක් වෙනවද – හෙනම ඉස්සර ..
ඔන්න ඔහොමයි හුලගෙ විස්තර

#‎හාට්___Piercing‬‬‬‬✿•*`¨”

රිද්ම හේවාවිතාරණ
2018 -01-03

LEAVE A REPLY